โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 31 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย พีระภัทร เอี่ยมจัด (บอย)
ปีที่จบ : ม.3   รุ่น : 3/1
อีเมล์ : Jjjjjjjjjjjj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พูนทรัพย์ วงศ์สามี (แบงค์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : ม.3/2563
อีเมล์ : bankzazafc999@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสกสรร แอมดี (ต้า)
ปีที่จบ : ม3/2563   รุ่น : จบ ม.3ปี 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุระพงศ์ มุ่งกลาง (แม้ว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : ม.3/2562
อีเมล์ : msuraphngs@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมวดี ราสูงเนิน (เปรม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : ม.3/2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีระวัฒน์ ริมวังกลาง (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : ม.3/2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวินทิพย์ ซุ่นสุน (เปรี้ยว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : ม.3/2562
อีเมล์ : Kawintip9605@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนพัทย์ หวังอุ้มกลาง (อาย)
ปีที่จบ : ม.3/2563   รุ่น : ม.3/2563
อีเมล์ : jiranyatongbu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปนัดดา บัวดอก (กิ่ง)
ปีที่จบ : ม.3/2563   รุ่น : ม.3/2563
อีเมล์ : jiranyatongbu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนวินท์ เอกอาวุธ (อึ้ม)
ปีที่จบ : ม.3/2563   รุ่น : ม.3/2563
อีเมล์ : jiranyatongbu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิริยะ มั่งมี (พี)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุภาพร งามมะลัง (เกรซ)
ปีที่จบ : ม.3/2563   รุ่น : ม.3/2563
อีเมล์ : geaty23@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม