โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ธ.ค. 61 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) รับการตรวจเยี่ยม และนิเทศห้องเรียน น่าเรียน น่าอยู่ ประจำภาคเรียนที่2/2561
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม  และนิเทศห้องเรียน น่าเรียนน่าอยู่  นำโดย
ผู้อำนวยการชาญชัย  เพียกขุนทด    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานและคณะด้วยความยินดียิ่ง
28 พ.ย. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติPISA" ภาคเรียนที่2 : พฤศจิกายน 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติPISA" ภาคเรียนที่2 : พฤศจิกายน 2561
08 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
02 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ครั้งที่ 4 / 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 พ.ย. 61 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที2/2561
29 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที2/2561