โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
ปฐมวัย

นางสุกัญญา ทวีกลาง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3